วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลทั่วไปของแก่นตะวัน

ข้อมูลทั่วไปของของแก่นตะวัน
ลักษณะทั่วไปของแก่นตะวัน แก่นตะวันเป็นพืชประเภทล้มลุก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus Tuberosus L. มีดอกคล้ายๆบัวตอง มีขนทั่วลำต้นและใบ เมื่อโตเต็มที่สูงประมาณ1.5-2.0 เมตร อายุการปลูกประมาณ 4-6 เดือน
แก่นตะวันสามารถปลูกได้ทุกสภาพอากาศและเจริญเติบโตดีในเขตร้อน แก่นตะวันมีความทนทานทั้งด้านสภาพอากาศและแมลง จึงไม่ต้องดูแลมากและให้ผลผลิตได้ดีตลอดฤดูกาล (อาจจะต้องให้น้ำบ้างในช่วงฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วง)
การใส่ปุ๋ยแก่นตะวัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เมื่อต้นสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งหรือประมาณ 1 ฝ่ามือ
การกำจัดวัชพืช ครั้งแรกเมื่อต้นแก่นตะวันเริ่มออกดอกหรืออาจเร็วกว่านั้นเมื่อเห็นว่ามีวัชพืชขึ้นเยอะ ครั้งที่ 2 ควรกำจัดวัชพืชก่อนการเก็บเกี่ยวสัก1-2 สัปดาห์
การเก็บเกี่ยว หลังจากแก่นตะวันออกดอกประมาณ 2 เดือน หรือดอกของแก่นตะวันแห้งเหี่ยวทั้งต้น หรือสังเกตุว่าลำต้นของแก่นตะวันเริ่มที่จะแห้ง ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เลยโดยการใช้พลั่วขุดหรือการใช้มือถอน
การเก็บรักษา การเก็บรักษาแก่นตะวันหลังจากที่ทำการขุดถอนแก่นตะวันเรียบร้อยแล้ว ควรแบ่งส่วนที่จะทำพันธุ์ที่ใช้ในปลูกครั้งต่อไปไว้ก่อน เสร็จแล้วนำหัวแก่นตะวันมาล้างให้สะอาดแช่เย็นไว้ หรือใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงแล้วแช่น้ำแข็งไว้ ถังน้ำแข็งควรมีทางระบายน้ำด้วย เพื่อไม่ให้ท่วมขังซึ่งอาจทำให้หัวแก่นตะวันเน่าได้ อีกอย่างควรเปลี่ยนหรือหมั่นตรวจเช็ค เติมน้ำแข็งให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน วิธีการนี้สามารถเก็บแก่นตะวันได้หลายเดือนที่เดียว หรือหากดูแลดีๆอาจเก็บไว้ได้เป็นปีเลยทีเดียว
การคัดเลือกหัวพันธุ์แก่นตะวัน ควรเลือกหัวพันธุ์ที่สมบูรณ์มีหน่อพันธิ์ที่ขาวสดสมบูรณ์มีห่างกันไม่เกิน3-5เซนติเมตร เผื่อเวลาที่เราตัดแบ่งเวลาปลูก เพื่อที่จะได้ต้นกล้าที่สมบูณ์ด้วย
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น